Robots

Tijdens mijn scheikundelessen in havo 5 komen de eiwitten / enzymen natuurlijk ook altijd aan de orde. In levende cellen voeren deze grote moleculen allerlei chemische processen uit zonder welke leven onmogelijk zou zijn. Ik vergelijk de grote moleculen altijd met mini-robotjes. Ik vind robots fascinerend! Laatst ging ik met een groep leerlingen naar een universiteit en mochten wat spelen met robots. Ik werd al enthousiast toen ik een robotje kon programmeren dat een zwarte lijn op een tafel kan volgen! Ik zou best wel trots zijn als ik een robot zou kunnen maken die niet alleen kan bewegen, maar zichzelf ook van energie kan voorzien, zichzelf kan repareren, in staat is om zichzelf na te bouwen uit materiaal uit zijn omgeving op zo’n manier dat zijn eigen bouwsels ook nog eens beter aangepast zullen zijn aan de huidige omgeving dan hij zelf. Ik weet dat ik dat helaas niet kan.

robots
Op school aan het werk met robots

Wat ik niet kan is zonder enige vorm van intelligentie, puur toevallig wel gebeurd. In een aardrijkskundeboek1 staat hier over: ‘Hoe dit proces op gang is gekomen is nog niet duidelijk.’ De levende cel is echt veel ingewikkelder dan de meest complexe robot die de mens tot nu toe gemaakt heeft en ooit zal kunnen maken. De levende cel is eigenlijk een ingenieus systeem van honderden verschillende robots, de eiwitten, die elk hun eigen taak uitvoeren. 1Atlantis Actieve Aarde ThiemeMeulenhoff